esti-ws-12
Dr Zaiton Sapak, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia: Fungal Disease and Control-Powdery Mildew of Cucurbits

Dr. Zaiton Sapak, Senior Lecturer Faculty of Plantation and Agrotechnology, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Selangor, Malaysia menjadi narasumber acara kuliah tamu untuk mata kuliah Fisiologi Mikrob (17/11). Acara yang diselenggarakan Prodi Biologi FMIPA Universitas Jember mengambil tema Fungal Disease and Control-Powdery Mildew of Cucurbits. “Apa yang disebut dengan Cucurbit dan apa saja yang termasuk cucurbit” […]